NÁŠ TÝM

Mgr. Bára Turečková

pedagog školy

Po dokončení studia speciální pedagogiky jsem se věnovala práci s dětmi s autismem. Absolvovala jsem několik školení terapie Son-Rise Program v USA i v ČR, která stojí na svobodných principech a respektujícím přístupu. Principy této metody jsem poté měla možnost integrovat do prostředí MŠ pro děti s poruchou autistického spektra (PAS), kde jsem učila. Během rodičovské dovolené jsem začala poskytovat osobní konzultace určené pro rodiče dětí s PAS.

V respektujícím a svobodném přístupu jsem přirozeně pokračovala i se svými vlastními dětmi. Ráda sleduji děti svobodně si hrající a zkoumající a zkouším rozvíjet jejich nápady a tvořivost. Baví mne je provázet v rytmu ročních dob, kdy inspiraci nacházím především v přírodě, lidových zvycích a tradicích. Jsem nadšený pěstitel-začátečník, miluju smích a vítr ve vlasech.

Mgr. Hanka Žežulová

přezkušovatelka školy

V domácím vzdělávání se pohybuji přibližně 20. let, své děti nepřetržitě učím již 16. rokem v individuálním vzdělávání a současně pracuji jako podpora pro jiné domškolácké rodiny – metodička( přezkušovatelka, konzultantka…), 2x ročně se potkávám s rodinami při portfoliovém přezkoušení a stále mě překvapuje jak úžasné možnosti tento model vzdělávání umožňuje. Děti se přirozeně ve svém prostředí, laskavě, bezpečně učí a nechávají vyniknout svým dispozicím. Važím si každého setkání s rodinami a je mi ctí, že mohu být pozorovatelkou a jejich podporou na této cestě.

Vystudovala jsem andragogiku na FFUK a již v průběhu studia absolvovala řadu psychoterapeutických a jiných vzdělávacích výcviků a zároveň začala pracovat jako terapeut v Krizovém oddělení pro děti. Mám zkušenosti i s organizováním kurzů a besed, založila jsem spolu s dvěma kamarádkami spolek Školotoč, jako podporu pro vzdělavatele dětí v individuálním vzdělávání.

Mgr. Lucka Růžková

zakladatelka a pedagog školy

Více než dvacet let se věnuji vzdělávní převážně v soukromé sféře, kdy výsledky člověka jsou nejen mou vizitkou, ale především zpětnou vazbou. Vzdělání považuji za nikdy nekončící proces a chyby žádoucí součástí rozvoje, které značí, že se jedinec pokouší experimentovat s tím, co se učí. Během své praxe jsem učila děti, studenty střední i vysoké školy a dospělé, jednotlivce i skupiny. Učím angličtinu, český jazyk a literaturu. Kromě toho se věnuji vzdělávání učitelů, konkrétně metodice angličtiny. 

Sama mám děti již pátým rokem v individuálním vzdělávání, naše rodina je součástí malé neformální skupiny domškoláků, kteří jsou ve věku od čtyř do deseti let.

Ing. Míla Hilgertová

zakladatelka školy

Posledních deset let se věnuji obnově rodinného statku ve Velkých Přílepech. Vizí naší rodiny je vytvořit ze statku místo přínosné pro místní komunitu. Pěstuji květiny a obnovuji krajinu. Založila jsem Kytky od potoka – květinový statek. Na rodinných polích ve Středoklukách jsem spoluzaložila KomPot – malé komunitní hospodářství, kde se ekologicky pěstuje zelenina pro 60 rodin.

Přeji si zrealizovat myšlenku školy propojené s chodem statku, kde se mohou děti svobodně rozvíjet a vzdělávat v úzkém propojení s přírodou. 

Moje starší dcera Anežka bude první žákyní naší školy.

Mgr. Tereza Jursová

zakladatelka školy

Pedagogické činnosti se věnuji deset let, za které jsem čerpala zkušenosti v rodinách jako au pair, ve státní škole, soukromé Montessori škole, komunitní intuitivní škole, ve výtvarném oboru na ZUŠ, v galerii, přírodě a hlavně na zahradě jako lektor vzdělávacích programů.

Zaměřuji se na vzdělávání dětí od 5 do 16 let a mezigenerační vzdělávání pro rodiny.

Díky spolupráci s Mílou jsem se stala zahradnicí na komunitním hospodářství KomPot, kde 6 let spolupěstuji zeleninu a pečuji o půdu a okolní krajinu.

Ráda pozoruji děti při jejich vlastní činnosti. Zkouším jim naslouchat srdcem i uchem. Raduji se ze společné tvorby.