HODNOTY

BEZPEČÍ

Dospělí a děti vytváří společně prostředí, ve kterém se cítíme dobře.

Všichni můžeme volně komunikovat s ostatními a rozvíjet své vlastní zájmy.

ZODPOVĚDNOST

Každý v naší škole je odpovědný za vlastní rozvoj, jednání a chování.

Všichni se učíme odpovědnosti a samostatnosti.

PŘIROZENOST

Každé dítě i dospělý je v naší škole sám sebou.

Vytváříme pro děti prostředí, kde se mohou rozvíjet ve svém přirozeném rytmu.

KOMUNITA

Pěstujeme vztahy mezi námi dospělými, mezi námi a dětmi.

Dětem vytváříme bezpečné prostředí, aby si mohly pěstovat vztahy mezi sebou.

KONSENSUS

Dospělí a děti vytváří společná pravidla, pravidelně je reflektují, diskutují a upravují.

S přijatými pravidly jsou všichni schopni žít.

AGROEKOLOGIE

Podporujeme vztah ke zdravé krajině, půdě, rostlinám a zvířatům.

Společně pečujeme o pole u potoka.

CÍLE

Vytvářet podnětné, bezpečné a stimulující prostředí pro potřeby dětí i dospělých

Tvořit prostředí pro učení uvnitř i venku, v přírodě i ve městě, individuální i skupinové

Podporovat a udržovat si zdravý vztah k půdě i celé přírodě

Propojovat učení, ekologické zemědělství a tradice s ním spojené

Průběžně reflektovat koncepci, hodnoty školy a vlastní práci

Rozvíjet sebe sama

Vytvořit svobodnou školu odpovídající věkově žákům základní školy