HODNOTY

BEZPEČÍ

Dospělí a děti vytváří společně prostředí, ve kterém se cítíme dobře.

Všichni můžeme volně komunikovat s ostatními a rozvíjet své vlastní zájmy.

Všichni se učíme odpovědnosti, a samostatnosti a spolupráci.

ZODPOVĚDNOST

Každý v naší škole je odpovědný za vlastní rozvoj, jednání a chování.

Všichni se učíme odpovědnosti a samostatnosti.

PŘIROZENOST

Každé dítě i dospělý je v naší škole sám sebou.

Vytváříme pro děti prostředí, kde se mohou rozvíjet ve svém přirozeném rytmu.

KOMUNITA

Pěstujeme vztahy mezi námi dospělými, mezi námi a dětmi.

Dětem vytváříme bezpečné prostředí, aby si mohly pěstovat vztahy mezi sebou.

KONSENSUS

Dospělí a děti vytváří společná pravidla, pravidelně je reflektují, diskutují a upravují.

S přijatými pravidly jsou všichni schopni žít.

CÍLE

Vytvářet podnětné, bezpečné a stimulující prostředí pro potřeby dětí i dospělých.

Tvořit prostředí pro učení uvnitř i venku, v přírodě i ve městě, individuální i skupinové.

Průběžně reflektovat koncepci, hodnoty školy a vlastní práci.

Rozvíjet sebe sama.

Vytvořit svobodnou školu odpovídající věkově žákům základní školy.