ŠKOLA NA STATKU

Svobodná komunitní škola

Naše škola se nachází v krásném prostředí statku ve Velkých Přílepech. Společně jsme vytvořili prostor, kde děti mohou svobodně růst a rozvíjet se dle svého vlastního tempa a založení. Navíc mají možnost trávit maximum času v přírodě, která přináší nekonečné množství podnětů.


Věříme v přirozenou dětskou zvídavost a touhu po poznání. Vytváříme prostředí, které dětem nabízí dostatek inspirace a možností, ze kterých si děti mohou svobodně vybírat.

Našimi hodnotami jsou svoboda, bezpečí, zodpovědnost, přirozenost. Vytváříme podnětné a bezpečné prostředí pro děti i rodiče. Podporujeme vztah k půdě i přírodě a celé planetě. Propojujeme učení, ekozemědělství a tradice s ním spojené.

K dispozici máme krásné prostory domku na statku, velký dvůr i stodolu a navíc také políčko u potoka mezi stromy a loukami.

Sledujte nás na facebooku!

Proč jsme založili školu…

Přeji si zrealizovat myšlenku školy propojené s chodem statku, kde se mohou děti svobodně rozvíjet a vzdělávat v úzkém propojení s přírodou.“ 

Mám dvě děti, Anežka je první žákyní naší školy.

Míla Hilgertová


Chci pracovat v prostředí, kde pedagogové tvoří a mění prostředí pro děti nikoli pro předem daný systém a nařízení.

Věřím, že děti ke svému všestrannému a plnohodnotnému rozvoji potřebují být v přírodě, pozorovat, naslouchat, zkoumat, učit se a tvořit v ní. To jim naše škola umožní.

Věřím v sílu komunity – skupiny lidí se stejnými hodnotami, spojené místem a činností. Komunita mi dává sílu a energii být a rozvíjet se. Chci pracovat na tom, aby naše škola takovou komunitou byla.

Tereza Jursová


“Mým dlouhodobým cílem je doprovázet studenta – člověka po cestě, vidět ho růst a radovat se z momentu, kdy mě přestane potřebovat.

„Rolí učitele je vést studenty k samostatnosti a nepošlapat jejich vnitřní motivaci, otevírat dveře a nechat je rozhodnout, zda a kam vstoupí.

Od každého jednotlivce se mohu v každém momentě sama učit. Snažím se mít otevřené oči a tyto příležitosti nepromeškat.

Lucka Růžková